Informatiepagina's

Adoptie voorwaarden


Vooraf

Zorgen voor een papegaai, parkiet, ara of kaketoe is een grote verantwoordelijkheid en een grote uitdaging.
Een deel van de door de Stichting opgenomen papegaaien heeft een leven achter de rug dat gekenmerkt werd door slechte voeding, weinig lichaamsbeweging en matige tot slechte leefomstandigheden. Daarnaast hebben deze papegaaien gedragsproblemen omdat ze in hun verleden niet serieus zijn genomen. Deze papegaaien verdienen een goed huis, waarbij welzijn en gezondheid centraal staan. Van een adoptiegezin verwachten we een positieve instelling wat betreft het investeren in hun toekomstige papegaai en hun kennis over het houden van papegaaien op een moderne manier.  Tevens gelden er enkele standaardeisen wat betreft de omgang, opvoeding en verzorging van papegaaien.

De voorwaarden die Stichting de Moderne Papegaai stelt aan het adopteren van een papegaai of parkiet zijn:

 • Het volgen van cursus 'de moderne papegaai' van de stichting.
 • Het bijwonen van minimaal één evenement per jaar.
 • Bij ziekte bijtijds een vogeldierenarts consulteren aanbevolen door de stichting.
 • Het verstrekken van gezonde voeding, waarin Harrison's Bird Foods en/of Nutriberries van het merk Lafeber de hoofdrol speelt.
 • Er wordt een vergoedingvoor de gemaakte kosten betaald.
 •  

U wilt een papegaai van de stichting adopteren; wat te doen?

 1. U leest de website door en bent zodoende op de hoogte van de doelstellingen van de Stichting.
 2. U geeft zich op voor cursus 'de moderne papegaai' via info@demodernepapegaai.nl
 3. U meldt zich aan voor adoptie via adoptie@demodernepapegaai.nl en vult de adoptievragenlijst in die u krijgt toegestuurd.
 4. Een medewerker van de stichting neemt contact met u op om de adoptie procedure met u door te nemen. En er wordt een afspraak gemaakt voor een huisbezoek.
 5. Er wordt samen met u gezocht naar een geschikte match na gebleken geschiktheid. (conclusie na intake gesprek en huisbezoek)
 6. U betaalt een bijdrage van €300 in de gemaakte kosten. De papegaai is getest op de ziektes: Polyoma, Chlamydia, PBFD, PDD, is gechipt en heeft voeding gekregen in de opvang.
 7. U ontvangt de algemene voorwaarden voor adoptie en de adoptie overeenkomst.

Richtlijnen voor verzorging van adoptiepapegaaien:

Kennis van voeding, klimaatomstandigheden en van normaal sociaal gedrag van papegaaien is van groot belang. Voor papegaaien die in gevangenschap worden gehouden geldt helaas nog altijd dat de meeste lichamelijke problemen het gevolg zijn van ernstige fouten in de voeding en de verzorging. Stichting de Moderne Papegaai heeft daarom regels vastgesteld wat betreft de voeding en de verzorging van de door u geadopteerde papegaai. Het spreekt voor zich dat u voor uw geadopteerde papegaai adviezen op maat krijgt, specifiek gericht op uw situatie en die van de papegaai.

Voeding:

Voedingsfouten zijn nog altijd de belangrijkste reden van ziekteproblemen en sterfte bij papegaaien in gevangenschap. Stichting de Moderne Papegaai® stelt dan ook hoge eisen aan de kwaliteit van de voeding. Aan de papegaai die u adopteert, dient u als hoofdvoeding, uitsluitend de voorgeschreven voeding van het merk Harrison's Bird Foods of Nutriberries van het merk Lafeber te geven. De voedingsadviezen zijn voor elke papegaai anders, specifiek gericht op soort, conditie en huidige situatie. De papegaai die u adopteert is inmiddels overgezet op deze gezonde brokjes.

Huisvesting:

 • De vogel dient dagelijks zo lang mogelijk uit de kooi te zijn. De papegaai heeft een speelboom nodig als zitplaats buiten de kooi, dit is een wezenlijk onderdeel van de huisvesting van de papegaai.
 • In verband met het gevaar voor zink- en metaalvergiftiging zijn oude koperen kooien niet toegestaan. Gegalvaniseerde kooien die niet goed zijn afgewerkt, zullen tevens vergiftiging bij de vogel kunnen veroorzaken.
 • De kooi dient van poedercoating te zijn voorzien, of van Roest vast staal (RVS).
 • Als kettinkjes en belletjes niet van roest vrij staal zijn, bestaat het gevaar van een metaal-/zinkvergiftiging.
 • De kooi is ingericht met natuurhout stokken van verschillende dikten.
 • De voer en waterbak zijn van RVS zodat deze niet kunnen roesten.
 • In de kooi is voldoende speelmateriaal voor de papegaai aanwezig.

Algemene verzorging:

 • De papegaai dient zoveel mogelijk beweging en afleiding te krijgen. Als de weersomstandigheden goed zijn, is het van groot belang dat de vogel dagelijks buiten komt. Ook in het najaar en in de winterperiode. Frisse lucht en (indirect) zonlicht zijn van belang voor de gezondheid en het welzijn van de vogels.
 • De papegaai dient te zijn gekortwiekt. Vogels die kunnen vliegen kunnen niet deelnemen aan allerlei activiteiten en zijn veroordeeld tot het opgesloten zijn in een kooi of binnen te zitten. Kortwieken heeft ten aanzien van de opvoeding tevens belangrijke voordelen. U dient uw papegaai dagelijks te controleren op het doorgroeien van de slagpennen.
 • De papegaai dient minimaal drie keer per week te worden gedoucht, dagelijks nevelen met de plantenspuit, bij warm en droog weer zo vaak mogelijk.
 • Geplukte papegaaien hebben extra warmte nodig en dienen de gelegenheid te hebben om onder een warmtelamp te kunnen zitten. Het gaat hierbij om speciale warmtelampen die geen licht maar wel warmte uitstralen.
 • De papegaai dient te allen tijde in een rookvrije ruimte te verblijven. Sigaretten en/of sigarenrook is zeer ongezond en zelfs giftig voor papegaaien.

Ziekte:

In geval van ziekteverschijnselen bij de papegaai dient u onmiddellijk contact op te nemen met een vogeldierenarts. Na dit bezoek dient u Stichting de Moderne Papegaai op de hoogte te brengen van de bevindingen en adviezen. Het is verboden om middeltjes te gebruiken, of medicatie op eigen initiatief te gebruiken. Medicatie en middeltjes die bij de dierenspeciaalzaak worden verkocht en daar worden aangeraden, zijn tevens verboden.

Wat te doen bij het overlijden van de papegaai:

Als uw papegaai komt te overlijden neemt u contact op met Stichting de Moderne Papegaai, u dient dit binnen 10 uur te melden. Het is belangrijk dat u de vogel in een koude omgeving laat afkoelen. Als de papegaai niet binnen 24 uur kan worden aangeboden voor onderzoek bij de vogeldierenarts of laboratorium, is het van belang de papegaai in een vochtige doek te wikkelen en vervolgens in een plastic zak in de koelkast te bewaren.

Niet in de diepvries bewaren omdat bij het bevriezen/ ontdooien beschadigingen van de organen optreden waardoor weefselonderzoek niet meer mogelijk is.

Verder dient een papegaai als een volwaardig gezinslid beschouwd te worden, en gaat graag mee op leuke uitjes zoals wandelen in het bos en mee naar de kinderboerderij.Een papegaai heeft een plekje buiten zijn kooi nodig, in de vorm van een speelboom met verse takken en leuk speelgoed.

Heeft u vragen over het adopteren van een papegaai? En voldoet u aan bovenstaande voorwaarden? Stel ze via: adoptie@demodernepapegaai.nl, wij beantwoorden ze graag!

De papegaaien van Stichting de Moderne Papegaai® zijn niet voor niets moderne papegaaien, ze verdienen het allerbeste!


Share our website