Informatiepagina's

Doelstelling & Beleid


Doelstellingen

Preventie, door advies en voorlichting te geven, waardoor een eigenaar op een goede en respectvolle manier leert om te gaan met zijn papegaai, dat is de eerste doelstelling van Stichting de Moderne Papegaai. Het is triest dat er vanuit de dierenwinkelsector, vanuit de handel in (baby)papegaaien en vanuit de wereld van de kwekers van papegaaien voor eigenaren van papegaaien en parkieten niet veel te verwachten is als het gaat om deskundige informatie in het belang van het welzijn en de gezondheid van de vogels. Het is triest dat er ook maar heel weinig dierenartsen zijn die zich hebben toegelegd op het geven van advies en voorlichting. Voor de meeste eigenaren van papegaaien en parkieten is het dan ook heel moeilijk om goede informatie te verkrijgen en om ervaringen te kunnen uitwisselen met andere eigenaren van papegaaien en parkieten.

De tweede doelstelling ligt in het verlengde van de eerste. Soms kan het immers, ook na advies en voorlichting, echt niet anders en moet een papegaai worden afgestaan. Maar ook kan er natuurlijk sprake zijn van een eigenaar die door ziekte of ouderdom zijn geliefde papegaaien-levensgezel niet meer kan verzorgen. Voor deze papegaaien hanteert Stichting de Moderne Papegaai® een opvang- en adoptiebeleid

Een papegaai houden betekent veelal een grotere en langduriger verantwoordelijkheid dan eigenaars beseffen. Door een andere manier van omgang met de papegaai, door goede huisvesting, voeding en verzorging, is uiteindelijk iedere papegaai 'modern' te krijgen. Een papegaai zonder gedragsproblemen, waarmee met respect wordt omgegaan en die deel uitmaakt van het gezin, dat is waar Stichting de Moderne Papegaai® zich voor inzet.

Beleid

  1. Stichting de Moderne Papegaai® koopt en verkoopt geen vogels.
  2. De papegaaien waar Stichting de Moderne Papegaai® voor verantwoordelijk is, worden niet voor commerciele doeleinden gebruikt. Ze worden niet verkocht, er wordt niet mee gekweekt, ze dienen niet als amusementsobject.
  3. Stichting de Moderne Papegaai® accepteert - mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan - papegaaien die worden afgestaan. Hiertoe dient een afstandsverklaring te worden ingevuld en ondertekend door de eigenaar die haar/zijn dier aan Stichting de Moderne Papegaai® afstaat. De papegaai of parkiet wordt en blijft eigendom van Stichting de Moderne Papegaai.
  4. Tijdens de adoptie procedure zal één of meerdere malen huisbezoek plaatsvinden: er zal een intake-gesprek plaatsvinden en tevens zal het kandidaat-adoptiegezin worden beoordeeld door vertegenwoordiger(s) van Stichting de Moderne Papegaai®
  5. Voordat tot adoptie kan worden overgegaan, is het kandidaat-adoptiegezin verplicht een cursus te hebben gevolgd op het gebied van het  houden van papegaaien.
  6. Alle adopties hebben een proefperiode van gemiddeld 3 maanden.  Aan het eind van die periode worden de officiele documenten ondertekend.
  7. Stichting de Moderne Papegaai® staat niet toe dat een papegaai wordt geadopteerd uitsluitend om een koppel te gaan vormen met een reeds in het adoptiegezin aanwezige vogel. De adoptiepapegaai dient te beschikken over een eigen kooi en mag niet gedwongen worden met een andere vogel de huisvesting te delen. Vanzelfsprekend is de huisvesting hygienisch, ruim genoeg en voorzien van speeltjes enz..
  8. De papegaaien krijgen uitsluitend hoogwaardig verantwoorde voeding. Tot op heden is dit het pelletvoer van het merk Harrisson's Bird Foods en/of Nutriberries van het merk Lafeber. Stichting de Moderne Papegaai® kiest hiervoor vanwege de bewezen kwaliteit en het gegeven dat het de enig beschikbare voeding is met het predicaat 'Certified Organic'.
  9. De papegaai mag niet als volierevogel buiten worden gehouden. Het is een gezelschapsvogel/huiskamervogel en maakt onderdeel uit van het gezin. Het dier dient dan ook in een papegaaivriendelijke, volledig rookvrije ruimte te worden gehouden.
  10. Stichting de Moderne Papegaai® heeft het recht de adoptieprocedure op ieder moment te staken als een adoptie niet het welzijn bevordert van een papegaai.
De papegaai blijft immers ten alle tijden eigendom van Stichting de Moderne Papegaai®

Share our website