Informatiepagina's

Introductie


Welkom op de website van Stichting de Moderne Papegaai


Alle papegaai soorten worden met uitsterven bedreigd. Ze worden beschermd door middel van CITES wetgeving. (Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna)
Met uitzondering van de Grasparkiet, de Halsbandparkiet, de Perzikkopagapornis en de Valkparkiet.

Stichting de Moderne Papegaai heeft afspraken gemaakt met het RVO voor wat betreft het opvangen van papegaaien. Het opvang en adoptie beleid staat onder streng toezicht van het RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland afdeling CITES


Stichting de Moderne Papegaai is van mening dat zowel kweek van en ook de handel in papegaaien gestopt dienen te worden.
Papegaaien horen in de natuur thuis.


– de al in Nederland aanwezige papegaaien dienen echter een zo goed en waardig mogelijk leven te leiden; met respect voor de papegaai, zorgvuldigheid, aandacht voor zijn soorteigen gedrag en specifieke behoeften en daarmee het papegaaienwelzijn;
–  alle activiteiten van Stichting de Moderne Papegaai zijn hierop gericht en zijn van zo hoog mogelijke kwaliteit;
– Stichting de Moderne Papegaai is financieel onafhankelijk, ontvangt geen subsidie van overheid of anderszins. Wij werven voor het realiseren van onze doelstelling fondsen in de breedste zin van het woord: donaties, giften etcetera


Onze stichting helpt voorkomen dat papegaaien hun huis kwijtraken.

Als een papegaai gedragsproblemen vertoont, wordt vaak besloten afstand van de papegaai te doen. Door het geschreeuw lijkt de papegaai onhoudbaar, de papegaai lijkt ongelukkig omdat hij plukt, de papegaai is agressief naar iemand van het gezin, etc. Het idee ontstaat dat de papegaai ergens anders beter op zijn plek is.

Stichting de Moderne Papegaai richt zich op het feit dat deze papegaaien in veel gevallen met hulp van ons kunnen blijven wonen in hun huidige gezin. Daarom wordt advies en voorlichting gegeven over de moderne manier van houden van papegaaien. Gedragsproblemen zijn in veel gevallen op te lossen!
Als papegaaien/parkieten als gezelschapsvogels worden gehouden, hebben eigenaren de verantwoordelijkheid om de gezondheid en het welzijn van de vogels te waarborgen. Moderne papegaaien wordt een zo papegaaivriendelijk mogelijk leven geboden. Soms kan het, ook na advies en hulp, echt niet anders en moet de papegaai worden afgestaan. Voor deze papegaaien hanteert de stichting een opvang- en adoptiebeleid.
Op onze website vindt u informatie over onze stichting, voor vragen en of opmerkingen kunt u natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen!

Het ontstaan van Stichting de Moderne Papegaai

Stichting de Moderne Papegaai probeert papegaaien een goed, waardig en respectvol leven te bieden door het geven van voorlichting en informatie aan eigenaren én door het bieden van een herplaatsingsmogelijkheid bij een opvang- en adoptiegezin.

Dat is de drijfveer geweest voor de oprichting van Stichting de Moderne Papegaai®. In december 2004 is deze stichting opgericht, omdat er een betere opvang moest komen voor huiskamergaaien, die tussen wal en schip terecht dreigen te komen. De voorbeelden van papegaaien die zich absoluut niet kunnen handhaven in collectieve opvangvoorzieningen, die daar verkommeren en lichamelijk en geestelijk ten onder gaan, zijn legio én schrijnend. Maar tot op dat moment waren er geen andere opvangmogelijkheden voor papegaaien met een gedragsprobleem als schreeuwen, plukken of bijten, en voor papegaaien die door ziekte, ouderdom of overlijden van de eigenaar alleen op de wereld kwamen te staan. Daarom is Stichting de Moderne Papegaai opgericht in december 2004. 

Hoe kun je Stichting de Moderne Papegaaibereiken?

Postbus 137
2980  AC Ridderkerk

E-mail:          info@demodernepapegaai.nl

Website:       http://www.demodernepapegaai.nl

Bank:           ABN AMRO 60.10.03.853 Ridderkerk

K.v.K            24371280 Rotterdam

IBAN:           NL 58 ABNA 0601003853

BIC:             ABNANL2A
 

Stichting de Moderne Papegaai is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling.
Een ANBI beoordeling is een belastingdienst keurmerk voor een levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of Algemeen Nut Beogende Instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen.

Voor 2009 zijn de criteria om door de Belastingdienst te worden aangemerkt als ANBI verzwaard en alle ANBI's dienen een herkeuring te ondergaan.

Wat zijn de belangrijkste vereisten voor een ANBI:

Er mag geen winstoogmerk zijn, dit moet ook blijken uit zowel de regelgeving als de feitelijke werkzaamheden van de instelling; de instelling moet een algemeen belang dienen, en ook dit moet blijken uit de regelgeving en feitelijke werkzaamheden van de instelling; er moet onafhankelijkheid van de gezamenlijke beleidsbepalers zijn, het beschikkingsmachtcriterium is geldend en naar familierelaties zal worden gekeken; het eigen vermogen heeft een plafond; er mag geen andere beloning voor beleidsbepalers zijn dan gemaakte onkosten en geen bovenmatige vakantiegeldregelingen, toezichthouders worden in bepaalde constructies als beleidsbepalers gezien; er moet een actueel beleidsplan zijn waarin aanstaande werkzaamheden, wijze van geldwerving, beheer van vermogen en de besteding daarvan beschreven worden; er moet een redelijke verhouding bestaan tussen de kosten van werving en beheer t.o.v. de bestedingen van de instelling; liquidatieoverschotten moeten naar andere ANBI's of algemeen belang gaan; de administratie-eisen worden verzwaard, minimaal moet het volgende duidelijk zijn: vergoedingen voor beleidsbepalers; aard en omvang van de werving- , beheer- en overige kosten; aard en omvang van de inkomsten en aard en omvang van het vermogen. 

Meer informatie is te vinden op: www.anbi.nl

 


Share our website