Veel gestelde vragen

Ik wil een papegaai adopteren wat moet ik doen?


Ik wil een papegaai adopteren

 

Wat moet ik doen?  Een samenvatting van hetgeen op de website staat:

 

1)      U wordt  en blijft donateur van Stichting de Moderne Papegaai voor €20-, euro
per jaar.

 

        2)    U geeft zich op voor cursus 'de moderne papegaai' via
               info@demodernepapegaai.nl

 

3)       U meldt zich aan voor adoptie via adoptie@demodernepapegaai.nl  en vult de adoptievragenlijst in die u krijgt toegestuurd.

 

        4)    Een medewerker neemt contact met u op om de procedure door te praten
                en er wordt een afspraak gemaakt voor een huisbezoek.

        5)    Er wordt samen met u gezocht naar een geschikte match na gebleken geschiktheid.

        6)    U betaalt een bijdrage in de gemaakte kosten.

        7)    U ontvangt de algemene voorwaarden en de adoptieovereenkomst.
 
 Klik hier voor de meer specifieke Adoptie voorwaarden.

                                        


Share our website