Foto's

Reportage opvangpapegaai- Takka


Takka de geelkuifkaketoe

Vanwege familieomstandigheden moest er voor de geelkuifkaketoe Takka  een ander adres gezocht worden. Deze kaketoe is 35 jaar oud, en maakt al 30 jaar deel uit van het gezin.

Dat is natuurlijk een hele lange tijd. Er is bewust voor de Stichting gekozen omdat deze kaketoe tot haar recht komt  als huiskamerpapegaai.

Een papegaai van deze leeftijd en in deze conditie valt in een opvangcentrum  veelal buiten de boot. Door de grootschaligheid aan vogels krijgen papegaaien als Takka niet de intensieve zorg en begeleiding die een oudere huiskamerpapegaai nodig heeft. Het is  geen uitzondering dat met name de oudere papegaaien , die in een minder goede conditie verkeren en probleemgedrag vertonen komen te overlijden zodra ze uit de vertrouwde omgeving worden gehaald en in een opvangcentrum terecht komen.

Gedrag
De stichting voorziet in  een grote behoefte wat dat betreft. De stichting vangt papegaaien op en herplaatst deze dieren bij een adoptie gezin.

Takka is typisch voorbeeld van een kaketoe die door de specifieke karaktereigenschappen van deze soort de omgeving dusdanig weet te manipuleren, en daardoor feitelijk zelf in de problemen komt.

Veel kaketoe's vertonen plukgedrag en schreeuwen. Door dit gedrag raken veel dieren hun vertrouwde omgeving kwijt.

Kliniek voor Vogels
Takka is onderzocht in de Kliniek voor vogels in Meppel. Alle opvangpapegaaien worden medisch nagezien en bij alle opvangpapegaaien wordt het gedrag geëvalueerd. Er wordt een behandelplan opgesteld voor iedere papegaai, zowel medisch als wat betreft de aanpak van de gedragsproblemen.   Het was mooi om te zien dat deze onzekere vogel na verloop van tijd zich heel comfortabel voelde in de praktijkruimte van de kliniek, alleen al om het feit dat ze volkomen werd genegeerd, en met respect werd benaderd.

De eigenaar moet worden opgevoed
In het geval van  omgang met papegaaien in het algemeen, maar bij kaketoe,s in het bijzonder is  de manier van omgang met deze dieren van cruciaal belang. Takka vertoonde probleemgedrag zoals zich laten vallen, schreeuwen, plukken, angst voor touw en takken, honden en andere dieren.

Het was duidelijk dat het gedrag werd beloond, de eigenaar reageert bezorgd als de vogel valt, wordt nerveus als de vogel angstig reageert etc. Het probleemgedrag wordt hierdoor feitelijk in stand gehouden.

Gastgezin
Bij het gastgezin zijn er veel andere huisdieren. Takka heeft eerder laten zien enorme angst te hebben voor honden en andere dieren.  Zou zich regelmatig laten vallen. Bij het gastgezin waar ze nu verblijft is er absoluut geen sprake van angst of onzekerheid. De vogel voelt zich comfortabel, doordat de verzorger laat zien dat er geen reden is om angst te hebben. Het gedrag wordt niet beloond.

Takka heeft kennis gemaakt met het paard. Na eerst wat onwennig naar elkaar gekeken te hebben was het ijs al snel gesmolten en nam de nieuwschierigheid de overhand.

Kaketoe's zijn uitermate intelligent, en hebben een stimulerende  en uitdagende omgeving nodig.

Interesse voor de omgeving
Een kaketoe in een prikkelarme omgeving houden is vragen om probleemgedrag. de vogel gaat zich vervelen. Een papegaai dient dagelijks buiten te komen en mee te gaan wandelen. Takka geniet van de dagelijkse uitjes en gaat steeds meer interesse voor de omgeving tonen.

Opvoeding
De ervaring leert dat de omgang met papegaaien en de opvoeding van deze dieren  geen eenvoudige zaak is.De Stichting wordt dagelijks geconfronteerd met schreinende gevallen van het leed dat er is onder de huiskamerpapegaaien.

Veel dieren zijn de dupe omdat de eigenaar absoluut niet weet waar hij aan begint.

 Het volgen van een gedragsconsult in de Kliniek voor Vogels is voorwaarde voor adoptie van een papegaai van de stichting.

Het volgen van een één of drie daagse workshop  om gedrag van papegaaien te begrijpen en  kennis te nemen van diverse opvoedingstechnieken, is onontbeerlijk voor eigenaren  van deze dieren

Een belangrijk hulpmiddel is het 5 stappen gedragsprotocol dat ontwikkeld is door drs. Jan Hooimeijer die tevens hoofddocent is tijdens de diverse workshops die in het Martin Gaus gedragscentrum worden gegeven.

Kijk voor meer info op www.martingaus.nl

Takka is inmiddels geadopteerd en heeft een goed thuis gevonden.


Share our website