Publicaties

ANBI gegevens


Naam Stichting de Moderne Papegaai
RSIN/Fiscaalnummer 814213935
Contactgevens U vindt uw mogelijkheden tot contact hier
Bestuurssamenstelling  
Henk Verbaas Voorzitter Geen beloning
Adrie van Essen Secretaris / penningmeester Geen beloning
Marieke Bouman Algemeen bestuurslid Geen beloning
Doelstelling & Beleid U vindt onze doelstelling en het beleidsplan hier

Jaarverslag
Balans per 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2015 31-12-2016
Vaste activa 0 0 0 0 0
Vlottende activa 15.107,79 17.417,80 19.538,16 21.080,20 22.606,36
  15.107,79 17.417,80 19.538,16 21.080,20 22.606,36
           
Eigen vermogen 15.107,79 17.417,80 19.538,16 21.080,00 22.606,36
Voorzieningen 0 0 0 0 0
Kortlopende schulden 0 0 0 0 0
  15.107,79 17.417,80 19.538,16 21.080,20 22.606,36
 
 
Resultatenoverzicht 2012 2013 2014 2015 2016
Netto-omzet 9.323,32 12.041,80 12.928,44 13.594,56 15.590,32
Personeelskosten 0 0 0 0 0
Afschrijvingen 625,00 0 0 0 0
Overige bedrijfskosten 9.154,19 9.731,79 10.808,08 12.052,52 14.064,16
Netto resultaat 455,87 2.310,01 2.120,36 1.542,04 1.526,16

Toelichting:
De inkomsten bestaan onder andere uit:
- Donaties
- Adoptie
- Opbrengst cursussen
- Opbrengst verkoop buggy's, speelgoed etc.

De uitgaven bestaan onder andere uit:
- Dierenartskosten
- Verzekeringen / contributies 
- Voeding
- Inkoop diversen
Share our website