Publicaties

Informatie over gedrag


Intelligentie 

De papegaai heeft een bewezen intelligentie van een kind van 3 tot 5. Een gelukkige papegaai wordt met respect behandeld en op een positieve manier gemanipuleerd. Een papegaai die de hele dag in een kooi zit, als niet tam wordt beschouwd en alleen maar als een leuk vogeltje die praat gehouden wordt, is duidelijk een ongelukkige papegaai! Stelt u zichzelf eens voor hoe het voelt om jaar in jaar uit in een badkamer te moeten wonen? En nooit naar buiten te kunnen gaan? Het is dus niet zo wonderlijk dat deze papegaaien op den duur gedrags- en gezondheidsproblemen ontwikkelen.

Activiteiten

Papegaaien die de hele dag op hun kooi vertoeven zijn ook geen gelukkige papegaaien. Een papegaai moet deel uit maken van het gezin. Dat houdt in, mee naar buiten nemen, mee op visite, mee de hond uitlaten, mee naar de speeltuin, mee naar de kinderboerderij etc. Een gelukkige papegaai wordt betrokken in de dagelijkse gang van zaken. Helpt mee met de afwas, kijkt mee tv. Speelt gezellig mee, en zingt en praat gezellig mee! En wordt op zijn tijd lekker met rust gelaten. Immers, we hebben allemaal behoefte aan privacy! Wellicht denkt u nu...dat kan bij mijn papegaai helemaal niet? Ja, dat kan wel.. dat kan bij elke papegaai! Maar soms moet er dan eerst wat gedaan worden aan de opvoeding van de eigenaar..
Het doel van goede opvoeding is dat de eigenaar inziet dat de intelligentie van de kromsnavel niet onderschat moet worden. De eigenaar leert hoe hierop in te spelen en leert hoe de papegaai op positieve wijze te manipuleren. Zonder dat mensen het weten worden ze veelal de hele dag gemanipuleerd door hun papegaai. Een papegaai die het gevoel heeft een situatie te kunnen manipuleren, is een onzekere papegaai. Een onzekere papegaai gaat gedragsproblemen vertonen zoals bijten, plukken, schreeuwen, etc. Een papegaai zonder enige stimulans kwijnt weg, zit dag in dag uit op 1 plek, zonder deel uit te mogen en of kunnen maken van het leven rondom hem.

Stichting de Moderne Papegaai geeft u graag advies hoe u kunt zorgen dat uw papegaai een Moderne Papegaai wordt!

Vliegen en kortwieken

Vogels hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat ze kunnen vliegen (met als uitzondering de loopvogels zoals o.a. struisvogels en nandoes).
Het vliegen is voor een vogel in de natuur functioneel om eten te zoeken, drinkwater op te zoeken, een slaapplaats op te zoeken. Vliegen kan bij vogels in de natuur onderdeel zijn van het baltsgedrag. Vliegen is daarnaast functioneel als vluchtgedrag om aan belagers te ontkomen. In de natuur brengen 'onze' vogels maar een zeer beperkt gedeelte van de dag vliegend door.

Bij vogels die als huisdier worden gehouden is het vlieggedrag in het algemeen niet meer functioneel. Het eten, het drinken en de slaapplaats hoeven niet meer vliegend te worden opgezocht. Het vlieggedrag is vaak wel als vluchtgedrag 'functioneel om aan de andere huisgenoten te ontkomen en een hoge, veilige plek op te zoeken in de huiskamer.

Kortwieken van een vogel kan een belangrijk onderdeel zijn van een manier van omgaan met de vogel en een onderdeel van de opvoeding.
Een goede opvoeding is essentieel vanwege;
Het algemeen welzijn van de vogel
Het voorkomen van ongewenst gedrag
(Dit is ook van toepassing bij het opvoeden van honden en bij het opvoeden van kinderen.)

Voor vogels die als huisdier/ gezelschapsvogel worden gehouden heeft kortwieken in het algemeen grote voordelen.
Vogels hebben meer zelfvertrouwen.
Vogels vertonen na het kortwieken minder angst -, paniek - en stressgedrag.
De eigenaar kan met een gekortwiekte vogel veel meer ondernemen en er ontstaat een hechtere wederzijdse binding dan met een vogel die niet gekortwiekt is.
Vogels vertonen minder dominant en ongewenst gedrag. Dominant en ongewenst gedrag is in het algemeen, net als bij honden en kinderen, een teken dat de vogel niet lekker in het vel zit.
Vogels kunnen dagelijks op de hand worden meegenomen worden naar buiten in de tuin, naar het bos enz. enz. Vogels kunnen mee op vakantie, op de boot en op de fiets. Een vogel die niet gekortwiekt is, is gedoemd om bij mooi weer binnen in een kooi te zitten terwijl de familie buiten allerlei activiteiten onderneemt omdat de kooi te groot is om mee te nemen.
Niet alleen de eigenaar maar ook de rest van de familie, vrienden en kennissen kan activiteiten ondernemen met de vogel.
Voor vogels die in volieres worden gehouden en waar mee gekweekt wordt is het kortwieken niet aan te bevelen omdat vliegen een belangrijke rol kan spelen bij het seksueel gedrag van vogels.

Bij het kortwieken van vogels worden een deel van de handpennen zodanig geknipt dat de vogel niet meer omhoog kan vliegen. Het kortwieken dient altijd symmetrisch te gebeuren zodat de vogel niet uit balans is bij het gebruiken van de vleugels.
Kortwieken en het controleren van de gekortwiekte vleugels dient dagelijks te gebeuren. 
Tijdens de rui verliest de vogel de geknipte veren en wordt het kortwieken uiteindelijk tenietgedaan. Het duurt gemiddeld 3-4 weken voordat een nieuwe veer even lang is als de geknipte veren. Daarna moet de ontwikkeling van de nieuwe veren in de gaten worden gehouden en moeten de veren tijdig worden bijgeknipt om niet plotseling op een vervelende manier verrast te worden. Doorgroeiende veren moeten ook worden bijgeknipt omdat een doorgroeiende veer irritatie kan geven omdat deze onvoldoende wordt ondersteund door de 'buur-veren'.

Een andere manier om te voorkomen dat vogels kunnen wegvliegen is het leewieken. Daarbij wordt een deel van de vleugel operatief verwijderd/ geamputeerd waardoor de vogel nooit meer kan vliegen. Deze ingreep is onder andere gebruikelijk bij watervogels die als siervogels worden gehouden op een open vijver.

Leewieken is een ingreep die we niet mogen/ moeten toepassen bij onze huiskamer vogels zoals papegaaien en parkieten. De ingreep is onherroepelijk en kan dus niet worden teruggedraaid.

Share our website