Publicaties

Erik de baby grijze roodstaart, slachtoffer van het gesol en de handel in (baby) papegaaien


Erik de baby grijze roodstaart, slachtoffer van het gesol en de handel in (baby)papegaaien

Op dinsdag 5 juni 2007 heeft SdMP zich ontfermd over Erik, een grijze roodstaart papegaai van ongeveer 7 maanden oud. Erik is weggegeven door een dierenwinkel die (baby) papegaaien verkoopt en deze zieke/gehandicapte papegaai niet kon verkopen en gratis meegaf aan een klant. Deze klant die met de beste bedoelingen voor erik wilde zorgen wist zich echter geen raad met Erik, die braakte, van zijn stok af viel en zichtbaar verzwakte. Erik werd naar een opvangcentrum voor wilde vogels gebracht, die geen kant op konden met Erik, en deze naar een opvangcentrum voor papegaaien of naar de handel wilde overplaatsen.

Toen Erik werd opgehaald door een medewerker van de Stichting had hij inmiddels enkele dagen niet meer gegeten. Was ernstig verzwakt, kon niet meer op de poten staan. De ontlasting was inmiddels donkergroen tot zwart van kleur, wat een aanwijzing is dat de vogel te lang geen voer meer heeft binnen gekregen en uiteindelijk kan leiden tot bloedingen in de darm met de dood tot gevolg.

Dierenwinkels etaleren met regelmaat baby's of zieke/gehandicapte papegaaien om op het gevoel van klanten in te spelen en deze zo over te halen om (vaak impulsief) zo'n aandoenlijke papegaai aan te schaffen.

Erik wordt opgenomen in een dierenkliniek gespecialiseerd in de behandeling van vogels

Erik is met spoed opgenomen en kreeg de medische verzorging die hij hard nodig had. Erik was letterlijk op sterven na dood. Deze papegaai werd vanaf het begin sterk verdacht van een besmettelijke ziekte en is daarom in een afzonderlijke ruimte opgenomen en verzorgd(quarantaine). Na enkele dagen met een krop sonde gevoed te zijn, waarbij antibraakmiddel per injectie werd toegediend was Erik in een stabielere lichamelijke conditie en kon bloed worden afgenomen voor algemeen onderzoek, PBFD, Chlamydia en Polyoma.

Vanwege de neurologische verschijnselen zoals vallen, evenwichtsstoornissen, geen kracht in de poten, braken en de enige activiteit bestond slechts uit bedelreakties, werd Erik tevens verdacht PDD te hebben. PDD is echter moeilijk vast te stellen. Door histologisch onderzoek van een biopt uit de krop kan in ongeveer 70% van de vogels met PDD de diagnose worden bevestigt.

Erik knapte door goede voeding wel iets op, hij stond wat steviger op de poten en kreeg wat meer interesse in de omgeving. Een r�ntgenfoto van de maag liet een iets verwijde kliermaag zien en vrij wijde darmen. Geen overtuigende aanwijzing voor PDD.
Nu kan deze ziekte waarvan de oorzaak nog niet bekend is zich tevens manifesteren in de hersenen. De verschijnselen die Erik vertoonde pasten bij de neurologische vorm van PDD
In afwachting van de bloeduitslagen bleef Erik opgenomen in de Kliniek.

Laat u goed informeren voordat u een papegaai aanschaft. De commerciele belangen van handelaren staan met regelmaat ver boven de belangen rond het welzijn van papegaaien die worden aangeboden. Vraag advies aan een vogeldierenarts omtrent de aanschaf van een papegaai, of vraag advies aan een goede kweker. Bedenk vooraf welk soort papegaai het beste binnen uw gezinssituatie past.

Uitslag bloed onderzoek

De algemene bloeduitslagen waren goed, alleen de nierwaarden waren iets verhoogd. De testuitslagen op de ziekten PBFD, Polyoma en Chlamydia waren negatief. Omdat de situatie rond Erik, ondanks de intensieve ondersteunende therapie verder niet verbeterde en Erik verdacht bleef op het hebben van PDD is in overleg besloten om Erik in te laten slapen.

Een goede kweker kan testresultaten overhandigen van het dier dat u wilt kopen. Vraag wat het ouderkoppel te eten krijgt, verzeker u van het feit dat de ouders goed gehuisvest zijn, een buitenverblijf hebben, of ten minste een daglichtlamp in de kweekruimte. let er op dat het ouderkoppel de juiste voeding krijgt. Enkel een zaadmengsel als basisvoeding is deficient met alle gevolgen van dien, zowel voor het kweekkoppel als voor de jongen.
Het is belangrijk dat de jonge papegaai zelfstandig kan eten als hij wordt verkocht.Het is een fabeltje dat papegaaien niet zelfstandig (gespeend) mogen zijn omdat ze dan makkelijker tam worden. Het voeren van jonge babypapegaaien vergt bovendien kennis en ervaring en er ontstaan veel problemen ten gevolge van het feit dat eigenaren zonder ervaring een te jonge babypapegaai gaan voeren. Vaak ook ontwikkelen deze dieren gedragsproblemen.
Als men een papegaai wil aanschaffen dan is het verstandig om een gespeende(natuurbroed) vogel aan te schaffen. Het verkopen van jonge vogels die nog niet zelfstandig zijn zal waarschijnlijk in de toekomst ook worden
verboden vanwege de veelvuldige problemen en het leed dat hiermee gepaard gaat.

Uitslag histologisch onderzoek

De verdenking op PDD is na histologisch onderzoek niet bevestigd, maar desalniettemin niet ondenkbaar aangezien er meerdere zogenaamde infiltraten (ontstekingshaarden) in de hersenen aanwezig waren. Deze infiltraten waren tevens te zien in de schildklier en enkele andere organen. Er waren tevens ernstige calciumophopingen te zien in de bloedvaten (aderverkalking) van de hersenen wat een verklaring is voor het afwijkende gedrag en de neurologische klachten.

De oorzaak is volgens de patholoog deels te wijten aan ernstige voedingsdeficientie, die reeds op zeer jonge leeftijd moet zijn begonnen, het is daarnaast niet uitgesloten dat Erik op jongere leeftijd een besmettelijke ziekte heeft doorgemaakt die de ontstekingshaarden heeft veroorzaakt.

Conclusie:

Na onderzoek is gebleken dat de prognose, als Erik was blijven leven ongunstig, feitelijk infaust zou zijn geweest. Vroeg of laat zou de functie van diverse organen gaan falen, en Erik zou uiteindelijk aan de gevolgen hiervan zijn overleden. Erik is een verdere lijdensweg bespaard gebleven.

Dagelijks worden er duizenden papegaaien verhandeld zonder rekening te houden met de welzijnsaspecten van het individuele dier. Vaak worden papegaaien de dupe van impulsaankopen, het begin van veel ellende voor zowel de eigenaar als de papegaai. Zorg ervoor dat u de kennis in huis heeft  voordat u een papegaai aanschaft, en ga niet zomaar af op verkoop argumenten van een handelaar. Volg een opvoedcursus of gedragsconsult. Goede sociale eigenschappen horen bij de opvoeding van een papegaai.
Bedenk  dat de vogel u waarschijnlijk zal overleven. Bedenk verder dat opvangcentra in Nederland propvol zitten!

Overweeg een opvangpapegaai een tweede kans te geven. Stichting de Moderne papegaai is begaan met het lot van papegaaien, en vindt dat het welzijn en de gezondheid van het individuele dier centraal hoort te staan.

De geschiedenis van Erik is een voorbeeld van een van de vele slachtoffers die de dupe zijn van gebrek aan kennis en kunde en van de handel in (baby) papegaaien.

Met dank aan  de  vogelspecialisten van Dierenkliniek Hoofdstraat en de assistentes voor de goede verzorging van Erik.

Share our website